2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 4 - nieruchomość do sprzedaży

Gkr.7145-25/10


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

                                        W y k a z  nieruchomości
                                     przeznaczonych do sprzedaży

1. Lokal użytkowy nr 1 - pomieszczenie gospodarcze  w budynku położonym przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Krajeńskim  wraz z udziałem w gruncie -  prawie użytkowania wieczystego  12/294 cz. z działki nr 254 o pow. 254 m² zapisanej w KW nr 20115.
Lokal znajduje się na parterze budynku .Powierzchnia użytkowa lokalu 12,32 m².

Wartość lokalu 900 zł w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu  97 zł.
Lokal zostanie sprzedany w drodze przetargu ograniczonego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Hallera 9.


-  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy www.bip.gmina-sepolno.pl okres  21 dni od dnia  09 marca 2011 roku do dnia  29 marca 2011 roku.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (9 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (9 marca 2011, 07:53:36)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:44:59)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682