2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 2

                                                                                           Sępólno Kraj.,2011.02.22
Gkr. 6840-12 /11


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.    nr dz.       położenie    pow.dz.      KW     ozn.wg ewid.  wartość     sposób sprzedaży
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   511/1   ul.Ogrodowa   128 m²   19060       PsVI     3.455 zł                bezprzetargowo
                                                                                                na uzupełn.nieruch.wł.

2.    511/2   ul.Ogrodowa        220 m²   19060 Ps VI     5.940 zł                    - „  -
3.    511/3   ul.Ogrodowa        194 m²   19060 Ps VI     5.240 zł                    - „  -
4.    511/4   ul.Ogrodowa        392 m²   19060 Ps VI     10.588 zł                 -  „  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Wykaz nieruchomości
                                            przeznaczonych do wydzierżawienia


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.    nr dz.     położenie    pow.dz.     rodzaj     wysokość       okres      przeznaczenie
                                                     użytków    czynszu       dzierżawy
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      2/2       Obr. 4 km.2    25 m²      Bp        50-100 zł       3 lata         pod reklamę
                                                                  mies.+ VAT                  w dotychczasowej
                                                                                                         dzierżawie
2.     86/2    Wysoka       3200 m²   R IIIb i IVa   0,01 zł/m²   3 lata        uprawy rolne
                                                                                                    w dotychczasowej
                                                                                                           dzierżawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------       
-  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  25 lutego 2011 roku do dnia  17 marca 2011 roku.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 lutego 2011, 07:34:09)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (27 marca 2020, 13:44:22)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1294