2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.     nr działki    pow.dz.   KW nr   położnie    ozn.ewid.  wartość nieruch.       uwagi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   404/3 i 405/7    985 m²  19614    ul. Reja      RV       44.000,-    przetarg nieogran.

 2.   404 i 405/8     1034 m2  19614    ul. Reja     RV       41.360,-    przetarg nieogran.  

3.         429/1       1568 m²   26583   ul. Chopina   RIVb   62.720,-    przetarg nieogran.
                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia  19 lipca 2010r. do dnia  09 sierpnia 2010r.

 

 

 

 

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lipca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 lipca 2010, 14:06:24)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (27 marca 2020, 14:14:59)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1701