2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                                           Sępólno Kraj.,2010.05.31
Gkr. 0621- 13 /10


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Lp.    nr dz.     położenie       pow.dz.    KW    ozn.wg ewid.   wartość      sposób sprzedaży

1.    122/4   ul.Koronowska    785 m²       14465    Bp             ---            bezprzetargowo
                                                                                                na uzupełn.nieruch.wł.

2.   198/3   ul. Młyńska    415/4160 cz.    19430   okal użytk.  13,520 zł    przetarg ogrn.
                                                                       o pow. 32,50 m         dla mieszkańców
                                                                                               Wspólnoty Mieszkan.
                                                                                                          u;. Młyńska 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Wykaz nieruchomości
                                                      przeznaczonych do wydzierżawienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz.      położenie     pow.dz.   KW   ozn.wg ewid.   wysokość czynszu   okres dzierż
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      67/21   Os.Słowackiego    75 m²   12070        B              7,50 zł          3 lata
2.    609/23   ul. Odrodzenia      15 m²  13224        B             22,50 zł          3 lata
3.     25        Niechorz              100 m²    3946     Lz-RVI        10,00 zł          3 lata
4.     26        Niechorz              500 m²  16295     Lz-RVI        20,00 zł          3 lata
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  02 czerwca 2010 roku do dnia  22 czerwca 2010 roku.

 

 

 

 

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (2 czerwca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (2 czerwca 2010, 10:48:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 14:41:10)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1575