2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

         

Gkr. 0621-7/10


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.    wartość         sposób sprzedaży
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      87/1     6587 m²     14830      R IVa          27.665 zł        przetarg nieograniczony
2.      355/2     187 m²     10657      R V               3.011 zł        przetarg nieograniczony
3.      343/2     284 m²     10657      R V               4.572 zł        przetarg nieograniczony
4.      88/5     1256 m²       3912      R VI              5.780 zł       przetarg nieograniczony

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  - nieruchomość zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  02 marca 2010 roku do dnia  22 marca 2010 roku.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 marca 2010, 07:28:56)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:05:59)
Zmieniono: zbycie nieruchomości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1463