2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.    wartość         sposób sprzedaży

1.      121/6     2284 m²     14465      RV               90.450 zł        przetarg nieograniczony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  - nieruchomość zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  18 stycznia 2010 roku do dnia  08 lutego 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 stycznia 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 stycznia 2010, 08:30:30)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:09:19)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522