2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
 
                                               W y k a z  nieruchomości
                                          przeznaczonych do wynajęcia

Lokal użytkowy – działalność usługowo-handlowa
 Nr lokalu         pow. użytk.         położenie                wysokość czynszu*     okres umowy
Lokal nr  5        48,80 m²        Zalesie 7                    1,92+Vat                   3 lata
 
*aktualizacja opłat jest ustalana corocznie zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,

  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  05 listopada 2009 roku do dnia  24 listopada  2009 roku.

J.J.

 
        
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (6 listopada 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 listopada 2009, 15:10:28)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:15:18)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660