2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

Działki przy ulicy Baczyńskiego
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.   wartość       sposób sprzedaży

1.      574/2      60 m²      15172      W                 920,-    przetarg nieograniczony
2.      874/2    360 m²      13811    R,Ł,Ps         17.570,-    przetarg nieograniczony
3.      725/13  396 m²      13782      Ł,W           19.325,-    przetarg nieograniczony


Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Lp. nr dz.      pow.       KW     ozn.wg ewid.    położenie      okres dzierzawy

1.  201/2      290 m²   15556       B             Obr. 4 Sępólno      3 lata   


  - zgodnie z planem zagospodarowania terenu, działki przy ul. Baczyńskiego przeznaczone są pod usługi, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, dla działki 201/2 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  07 września  2009 roku do dnia  28 września  2009 roku.


E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (7 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 września 2009, 10:39:05)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:28:54)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1586