2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    


                                                       W y k a z  nieruchomości
                                                   przeznaczonych do sprzedaży


Lokale mieszkalne na rzecz najemcy
 Nr lokalu         pow.użytk.        położenie            wartość            sposób sprzedaży

Lokal nr  2         57,43 m²     ul. W.Polskiego 4     60.120 zł       bezprzetargowo
Lokal nr 6          65,78 m²     ul. W.Polskiego 18   73.380 zł       bezprzetargowo

   

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  27 lipca 2009 roku do dnia  17 sierpnia  2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (27 lipca 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 lipca 2009, 07:28:44)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:32:23)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640