2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie o przetargu w Piasecznie

O g ł o s z e n i e


                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Piasecznie gm. Sępólno Kraj. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 


1. działka nr  146/1  o pow.  1400 m² zapisanej w  KW nr 3864
    cena wywoławcza działki   7.700 zł

Przetarg odbędzie się w dniu   07 maja 2009 roku o godz. 10.30   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki do dnia  04 maja 2009 roku  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w  Banku Spółdzielczym Więcbork  Oddz. w Sępólnie Kr. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu, najpóźniej w terminie 3 -ch dni licząc od dnia jego zamknięcia.
 Burmistrz Sępólna Kr. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu   Miejskiego   w  Sępólnie   Krajeńskim oraz   we wsi Piaseczno  w okresie od dnia  07 kwietnia 2009 roku do dnia 06 maja 2009 roku.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (6 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 kwietnia 2009, 13:58:02)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:49:27)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1659