2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie o przetargu ograniczonym w Zbożu


O g ł o s z e n i e


                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny - ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości, na sprzedaż udziału stanowiącego 1/3 zabudowanej nieruchomości  położonej w Zbożu . Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

1. Nieruchomość stanowią działki nr 33/1, 33/2, 33/3 o pow.   10300 m² zapisane 
    w  KW nr 3649      - wartość nieruchomości  47.895 zł
    cena wywoławcza udziału stanowiącego 1/3 część nieruchomości   15.965 zł (brutto)

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2009 roku o godz. 10.00   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział współwłaściciele nieruchomości jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej udziału (1.596,50 zł) do dnia  17 marca 2009 roku   w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w  Banku Spółdzielczym Więcbork  Oddz. w Sępólnie Kraj. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę za udział w nieruchomości zostanie spisany protokół,  który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i we wsi Zboże  w dniach od 7 lutego 2009 roku do dnia 18 marca 2009r.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2009, 11:25:01)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:56:53)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1504