2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie

 


Wykaz nieruchomości

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.      nr działki      pow.dz.     KW nr       położnie      ozn.ewid.       wartość nieruch.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeznaczonych do sprzedaży

 1.         154            3785 m²     14440        Lutówko        Ł VI              -----             przetarg nieogr.

 2.         189           2500 m²     7985          Dziechowo    Ł  V            -----             przetarg nieogr.


3.     33/1,33/2,33/3    10300 m²   3649         Zboże            R III, IVa,     47.895 zł     udział 1/3
                                                                              B-RIVa                             przetarg ogran.

Przeznaczonych do wydzierżawienia

1.    cz.dz. 464/6     1626 m²     15190     Lutowo        Bi - basen p.poż.          bezprzetargowo
uchwała Nr XXVI/192/08
Rady Miejskiej w Sępólnie
 z dnia 27 listopada 2008 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia  10 grudnia  2008  roku do dnia  31 grudnia 2008 roku

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (10 grudnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 grudnia 2008, 15:00:42)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 12:51:29)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1665