2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

wykaz nieruchomości

                                                                                          Sępólno Kraj.,2008.09.19


                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste

Lokale mieszkalne na rzecz najemców:

1. Lokal nr 23 w budynku przy ulicy Szkolnej 5 w Sępólnie Kraj.  wraz z ułamkową 40/1021 cz.gruntu z działki nr 700/2 o pow. 367 m² zapisanej w KW 15126.  Lokal znajduje się  na  II piętrze budynku, w jego skład wchodzą p.pokój, pokój, kuchnia w.c. i łazienka o pow. użytkowej 35.09 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,64 m².
     Wartość lokalu   37.613 zł.
2. Lokal nr 3 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 91a w Sepólnie Kraj. wraz z ułamkową 67/213 cz.gruntu z działki nr 505/1 o pow.  1012 m² zapisanej w KW 19474. Lokal znajduje się na I pietrze budynku, w jego skład wcodzą dwa pokoje, kuchnia i w.c. o pow.użytkowej  35,99 m². Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze o pow.użytkowej 8,50 m².
Wartość lokalu   40.090 zł.
3. Lokal nr 3 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 57 w Sępólnie Kraj. wraz z ułamkową 172/1000 cz. gruntu z działek nr 349/2 i 349/3 o pow. 778 m² zapisanej w KW 16556. Lokal znajduje się na I piętrze budynku, w jego skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, komórka o pow. użytkowej 58,94 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. użytkowej 12,46 m² oraz  w.c.  
Wartość lokalu   46.040 zł.


Nieruchomość przeznaczona pod budownictwo wysokie

Niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka nr  609/20 o pow.  1871 m²  zapisana w księdze wieczystej KW  13224 położona w Sępólnie Kraj., przy ulicy  Szkolnej

- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  - budownictwo wysokie

- nieruchomość przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat,  w drodze przetargu      nieograniczonego

- wartość nieruchomości   99.165 zł

- pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 20% wylicytowanej w przetargu wartości działki,  płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej

- opłata roczna 1% wylicytowanej w przetargu wartości działki, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

- wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku

- nieruchomość winna być zabudowana budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym (minimum 18 mieszkań) w terminie 5 –ciu lat licząc od dnia rozpoczęcia budowy. Rozpoczęcie budowy winno nastąpić w ciągu  dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

- w przypadku nie dotrzymania terminów zabudowy organ będzie żądał rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu zgodnie z art. 240 Kodeksu cywilnego.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 września 2008 roku do dnia 14 października 2008 roku. 

Dodatkowe informacje mozna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul.Kościuszki 15, pokój nr 2, telefon (052) 389 42 14.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 września 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 września 2008, 09:02:33)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:10:33)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660