2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Chopina


O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: W.Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina w Sępólnie Krajeńskim  pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako:

1. działka nr 429/1 o pow. 1568 m² KW 26583 
     cena wywoławcza działki      83.730 zł  (brutto)
2. działka nr 430/1  o pow. 1742 m²        KW 26584
     cena wywoławcza działki      93.020 zł  (brutto)
3.  działka nr 433/11 o pow. 1387 m²      KW 26581
     cena wywoławcza działki     66.715 zł  (brutto)
4.  działka nr 433/10 o pow. 1278 m²      KW 26580
     cena wywoławcza działki     68.245 zł  (brutto)


Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2008 roku  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  działki  do  dnia  29 lipca 2008 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę działki pomniejszona o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  w terminie od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 31 lipca 2008 roku.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2008, 08:37:58)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:24:39)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961