2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

sprzedaż działek przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. przy ulicy Baczyńskiego to jest :

1.  działki nr   862  o pow.  57 m²    KW nr  13799 
cena wywoławcza nieruchomości     -    3.200 zł
2.  działki nr  863        o pow. 55 m²    KW nr   13800
cena wywoławcza nieruchomości    -     3.090 zł
3. działki nr  864 o pow. 59 m²    KW nr   13801
cena wywoławcza nieruchomości    -     3.315 zł
4. działki nr  865 o pow. 85 m²    KW nr 13802
cena wywoławcza nieruchomości   -      4.780 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  15 lutego 2008  roku  o godz. 10.10  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  13 lutego 2008  roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. W Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 14 stycznia 2008 roku do dnia 12 lutego 2008 roku.

E.M.

działki sprzedane

metryczka


Wytworzył: E.M. (17 stycznia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 stycznia 2008, 08:20:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:26:39)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2038