2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Koronowskiej

                                                      O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2063 z późn.zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Koronowskiej, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i usługi to jest :


- działki nr 115/2   o pow. 1699 m2  zapisanej w KW nr 24828
   cena wywoławcza działki  18.896 zł  (brutto)
- działki nr 115/3   o pow. 1757 m2  zapisanej w KW nr 24829
cena wywoławcza działki  19.536 zł  (brutto)


Przetarg odbędzie się w dniu   15 lutego 2008 r.  o godz. 9.20  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. -  pokój nr 1  (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej nieruchomości do dnia  13 lutego 2008 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości  pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/  w dniach od 14 stycznia 2008 r. do dnia 12 lutego 2008 roku.

 

E.M.

działki sprzedane

 

 

 

metryczka


Wytworzył: E.M. (17 stycznia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 stycznia 2008, 08:17:23)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:27:47)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2012