2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu


    Burmistrz  Sępólna Krajeńskiego  ogłasza 

przetarg nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej.
Formularz  ofertowy  oraz wszelkie informacje dot. lokalu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.  w pokoju nr 2   ( tel. 3894215 ).
Oferty wg  załączonego  formularza należy  składać do dnia 14.05.07r. do godz. 10,00  w sekretariacie Urzędu Miejskiego  (p. 10 ) w zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem   “Apteka”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia  14.05.07r. o godz. 10,15, pokój nr 1  tut. Urzędu.

 Formularz  ofertowy

  W odpowiedzi na ogłoszenie nr GK-71441/2/07 składam następującą ofertę cenową za wynajem  1 m2  pow. przeznaczonej na aptekę.

 

  --------------------------------------------------------------------------
    Lp.                 Nazwa                                cena brutto
                     za 1 m2 / miesięcznie*
  --------------------------------------------------------------------------

1 Wynajem m2 pomieszczeń przeznaczonych na aptekę

……………………………….. zł
  --------------------------------------------------------------------------

 


       ----------------------------
                 ( podpis )


• nie mniej niż  16,53 zł brutto


   Opis techniczny pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę

lokal usytuowany w budynku w którym mieści się Zespół Diagnostyczno –Leczniczy „Bonus”  przy ul. Szkolnej 4 w Sępólnie Kraj. z pomieszczeniem administracyjno-biurowym i socjalnym  o  powierzchni użytkowej  118,50 m2  oraz części wspólnej budynku o powierzchni  57,45 m2 .
Lokal wyposażony we wszystkie niezbędne media .

Oprócz czynszu Oferent uiszcza opłaty związane z zarządem i utrzymaniem nieruchomości na podstawie odrębnej umowy z zarządcą wskazanym przez Właściciela nieruchomości  tj. ZGK Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. tel. (052 388-22-86) oraz podatku od nieruchomości.


Wszelkie niezbędne zezwolenia dot. funkcjonowania apteki  Oferent uzyska  we własnym zakresie i na własny koszt.

metryczka


Wytworzył: B.K. (26 kwietnia 2007)
Opublikował: Barbara Kaplar (26 kwietnia 2007, 09:32:52)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:35:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2396