2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

przetarg na sprzedaż lokalu przy ulicy Hallera 2 w Sępólnie Kraj.

                                                                                          Sępólno Kr., 2007.04.23
GK. 7145-11/07


                                                          O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu  nr 5  przy ulicy Hallera 2  w Sępólnie Kr.   wraz z ułamkową 9385/61048 cz. gruntu z działki  nr 177/1  o pow. 554 m2  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Tucholi Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem  w KW  14597
     cena wywoławcza lokalu  67.304 zł    (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta cztery)
- lokal usytuowany jest na II piętrze budynku, w jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka, w.c. i hall o pow. użytkowej 65,65 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 14,10 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,10 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu   28 maja 2007 roku   o godz.  9 -tej  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.  -  sala nr  11a  (II piętro).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu do dnia  25 maja 2007 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

E.M.

metryczka


Wytworzył: E.M. (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 kwietnia 2007, 07:19:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:35:44)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2237