2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 80 - nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                                Sępólno Kraj., 2018.07.10
Gkr.6845.11.2018        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

   Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.     nr dz.     pow.     KW       położenie           ozn.      wartość                 u w a g i
                      w m²                                       wg ewid.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       677         5     13656    Obr. 1 Sępólno        Bi      800 zł   art.32 ustawy o gospodarce
                                                                                            nieruchomościami                         
2.       683       14     13656    Obr. 1 Sępólno        Bi   2.220 zł             -  "  -                                  

3.      Lokal nr 2 przy ulicy Plac Wolności 7  w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 57/593 części z działki nr 240 o pow. 258 m² zapisanej w KW BY2T/00006181/5.  Lokal znajduje się  1.piętrze w budynku wielorodzinnym mieszkalno-usługowym. W skład lokalu wchodzą: przedpokój, dwa pokoje, kuchnia  o pow. użytkowej 51.66 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 4,46 m² oraz WC na parterze budynku o pow. 0,67 m².
Wartość lokalu   56.800 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz   pow.   KW nr   położenie        ozn.         okres        wysokość           u w a g i
                  w m²                                  wg ewid.   dzierżawy     czynszu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     3/2      18    4720   Obr.4 Sępólno      B         3 lata    1,00 zł/m²   w dotychczasowej
                                                                                    (mies.+ VAT)    dzierżawie    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  - od dnia 12 lipca 2018 roku do dnia 01 sierpnia 2018r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości)
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 lipca 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 lipca 2018, 13:45:14)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:12:41)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378