2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 79 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierzawienia

                                                                                           Sępólno Kraj., 2018.05.10
Gkr.6845.68.2018

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

                                                           Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.      nr dz.   pow.       KW       położenie     ozn.          wartość                    u w a g i
                     w m²                                  wg ewid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     498/2      46     10657    Obr. 3 Sępólno   dr         2.011  zł   sprzedaż bezprzetargowa
                                                                                              uchwała Nr XLIII/342/18                                                                                              Rady Miejskiej w Sępólnie
                                                         

2.     228/3    195     28071   Obr. 4 Sępólno    B          39.120 zł    sprzedaż bezprzetargowa
                                                                                                na uzupełnienie
                                                                                                własności
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz   pow.   KW nr    położenie      ozn.       okres         wysokość           u w a g i
                w m²                                wg ewid.   dzierżawy     czynszu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    372    400    21931  Obr.1 Sępólno     dr      3 lata       0,10 zł/m²   ogródek przydomowy
                                                                                       (rocznie)          
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  - od dnia 14 maja 2018 roku do dnia 04 czerwca 2018r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości)

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 maja 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 maja 2018, 12:18:02)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:13:29)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366