2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 77 nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

                                                                                 Sępólno Kr.,dnia  2018.01.10
Gkr. 6840.28.2017





        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości



Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki   pow.dz.    KW nr     położnie     ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. 651 - zabudowana  17 m² 13505  Obr. 1 Sępólno     Bi     9.180 zł           przetarg
    pom.gosp.- garaż

Działka położona na terenie objętym MPZP   - Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XII/90/07 z dnia 25 października 2007r.,  oznaczonym symbolem 10MW  (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej)  Dla tego terenu dopuszcza się zabudowę garażową.                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  15.01.2018 do dnia  05.02.2018 r.

EM








metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 stycznia 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 stycznia 2018, 07:50:36)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:15:20)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428