2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 75 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

               
                                                                                         Sępólno Kraj..2017.11.06

Gkr.6840.22.2017
                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1.    Lokal nr 1 przy ulicy Odrodzenia 1  w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 48/477 części z działki nr 613/3 o pow. 310 m² zapisanej w KW BY2T/00021702/5.  Lokal znajduje się  na parterze  budynku, w jego skład wchodzą: przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, komunikacja, łazienka z  w.c.  o pow. użytkowej 41,17 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 7,17 m²
     Wartość lokalu   75.776 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

2.  Lokal nr 8  przy ulicy Odrodzenia 1 w Sępólnie Krajeńskim  oraz z udziałem w gruncie     45/477 części z działki nr 613/3 o pow. 310 m² zapisanej w KW BY2T/00021702/5. Lokal znajduje się na 2 piętrze (poddaszu) budynku, w jego skład wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i komunikacja o pow. 41,34 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,53 m²
Wartość lokalu  76.089 zł  - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.


- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni (09.11. – 29.11. 2017r.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl.
E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 listopada 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 listopada 2017, 14:39:58)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:22:15)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367