2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 73 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                                 Sępólno Kraj.,dnia  2017.09.15
Gkr. 6845.36.2017        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki   pow.dz.    KW nr       położnie         ozn.ewid.     wartość nieruch.       uwagi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.       26         500 m²    16295     Obr. Niechorz     Lz-RVI             5.840 zł       
                                                                                                                                                                                                                         

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp,   nr dz.  pow. w m²   KW     położenie     ozn.      okres         wysokość       uwagi
                                                            wg ewid.  dzierżawy       czynszu
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    192/2   60 m²    22112  Obr.4 Sępólno   dr       2 lata  zgodnie z zarządzeniem w  dotych-
                                                                                   Or.0050.1.28.13          czasowym
                                                                                   Burmistrza Sępólna Kraj.  użytkow.                                                       
2   150   5643 m²   19002  Obr. Lutówko   Lz,Ps,R   6 lat      0,01 zł/m²    zgodnie z uchwałą
                                                                                                          Nr XXXV273 /2017
                                                                                                        RM w Sępólnie Kraj.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  18.09.2017r. do dnia  09.10.2017 r.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 września 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 września 2017, 13:13:12)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:23:34)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293