2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 72 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

                                                                                Sępólno Kraj.,dnia  2017.07.20
Gkr. 6840.7.2017

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki   pow.dz.    KW nr      położenie    ozn.ewid.  wartość nieruch.       uwagi
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    114/19     105 m²     19983    Obr. 5 Sępólno     Bi       2.950 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                    art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                              ustawy o gosp.nieruchom.                                                

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           


Wykaz nieruchomości
Przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki   pow.dz.    KW   położenie    ozn.wg ewid.   okres      wysokość
                          m²                                                   dzierżawy     czynszu     uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    104          2926    19060    Obr.5 Sępólno       N         3 lata      0,03 zł/m²

2.    106          3441    19060    Obr.5 Sępólno     N, PsV    3 lata      0.01 zł/m²

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  24.07.2017r. do dnia  14.08.2017 r.

EM


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 lipca 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 lipca 2017, 12:48:16)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:24:04)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360