2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 70 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                              Sępólno Kraj.,dnia  2017.03.29
Gkr. 6840.1.2017

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki    pow.dz.    KW nr      położnie      ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.     282/2       600 m²    20055     Obr. Lutowo        dr           3.880 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                      art. 37 ust. 2 pkt 6
                                                                                             ustawy o gosp.nieruchom.                                                                                                                             

 2.  lokal mieszkalny nr 6 przy ulicy Młyńskiej nr 2 wraz z udziałem 6391/52500 w nieruchomości oznaczonej jako dz. 220 o pow. 563 m²  zapisanej w KW BY2T/00013375/4. Lokal znajduje się na 1.pietrze i poddaszu budynku, w jego skład wchodzą: p.pokój, pokój, kuchnia z łazienką, wc i pokój na poddaszu o pow.użytkowej 37,54 m²oraz pomieszczenia przynależne :piwnica o pow. 24,03 m²i pom.gospodarcze o pow. 2,34 m².
Wartość lokalu   58.820 zł            - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  03.04.2017r. do dnia  24.04.2017 r.


EMmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (31 marca 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (31 marca 2017, 13:03:08)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:25:12)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 514