2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 69 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                            Sępólno Kraj.,dnia  2017.01.13
Gkr. 6840.33.2016

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki    pow.dz.    KW nr      położenie     ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.   326/18      171 m²    16249     Obr. Lutowo      R IVa         1.796 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                       art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                                 ustawy o godp.nieruchom.                                 
 2.   326/17       92 m²    16249      Obr. Lutowo     R IVa            967 zł             -  „  -
.
 


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  16.01.2017r. do dnia  06.02.2017 r.

EM

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (13 stycznia 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 stycznia 2017, 13:21:46)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:25:35)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575