Zbycie nieruchomości

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z [...]

Ogłoszenie przetarg ograniczony Młyńska 3

                                          &n [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Ołoszenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierzawy

                                         &nbs [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Sadowej w Sępólnie Kraj.

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 88/5 w Jazdrowie

Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 87/1 we wsi Wysoka Kraj

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.

Gkr. 0621-7/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego [...]

Wykaz nieruchomości do użyczenia

           Gkr. 0621- 6/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

          Gkr. 0621-7/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż działki usługowo-handlowej

Gkr. 0621-3/10            O g ł o s z e n i e     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Przetarg ograniczony dot. działki przy ulicy Kościuszki 151/4 o pow. 60m2

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

WYKAZ                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Ogłoszenie przetargu na sprzedaz działek przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj.

      O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Nieruchomości do przedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

ogłoszenie o przetargu w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Wiśniewie

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Radońsku

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Piasecznie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

II przetarg na sprzedaż działki nr 67/3 w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Sępólnie Kraj. Obr. 2

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłaszaprzetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości rolnejpołożonej w Sępólnie Krajeńskim   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

II przetarg grunt w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o II przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

     Sępólno Kraj.,2009.03.24 Gkr. 7145- 10/09 [...]

ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

ogłoszenie o przetargu ograniczonym w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Przetarg dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

ogłoszenie o przetargu w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Przetarg sprzedaż działki w Zbożu

                                         &nbs [...]

przetarg sprzedaż działki w Wałdowie

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie,  położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie przeznaczonych do [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego na cmentarzu komunalnym

71441/2/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I UŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, [...]

ogłoszenie

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

rokowania - działki przy ulicy Chopina

Ogłoszenie o rokowaniach   Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. [...]

wykaz nieruchomości

                                         &nbs [...]

II przetarg dz.przy ul. Chopina

       O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna [...]

wykaz lokali

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

71441/1/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I USŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalnośćhandlową. Formularz ofertowy oraz wszelkie informacje dotyczące [...]

wykaz lokali na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Chopina

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg [...]

Przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na aptekę w Wałdowie

71441/1/08 DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SZTUKI OGŁASZA Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej.Formularz ofertowy oraz wszystkie informacje dotyczące lokalu [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

Gkr. 72241-3/07            O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

sprzedaż działki w Wiśniewie

     GK. 72241-3/07 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy Ogrodowej

                                         &nbs [...]

sprzedaż działek przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Koronowskiej

                                         &nbs [...]

II przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

wynajem lokalu na Cmentarzu Komunalnym

Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, kamieniarstwo, działalność [...]

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

    Burmistrz  Sępólna Krajeńskiego  ogłasza  przetarg nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej. [...]

przetarg na sprzedaż lokalu przy ulicy Hallera 2 w Sępólnie Kraj.

                                         &nbs [...]

przetarg na wynajem lokalu

                                         &nbs [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij