Zbycie nieruchomości

II przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                [...]

Ogłoszenie o anulowaniu przetargu

                                         &nbs [...]

Sprzedaż działki przy ul. Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. O g ł o s z e n i e      Na [...]

Sprzedaż działek przy ulicy Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. [...]

Sprzedaż działki przy ulicy Zakładowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.                  [...]

Sprzedaż działek na Osiedlu Jana Pawła II przy ul. Wiklinowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim.Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej .

O g ł o s z e n i e   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U 2018.2204 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu gm. Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Hallera 10 w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu niemieszkalny nr 1a przy ulicy Plac Wolności 19/1 w Sępólnie Kraj.

O g ł o s z e n i eNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie [...]

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego  ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. działka [...]

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 2019 rok

W y k a z  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na 2019 rok [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lokal nr 2 przy ulicy Kościelnej 1 w Sępólnie Kraj. na 2018 rok

Wykaznieruchomości przeznaczonych do sprzedażyLokal nr 2 przy ulicy Kościelnej 1 w Sępólnie Kraj.   [...]

Ogłoszenie 62 przetarg działki przemysłowe

                                                                   [...]

WYKAZ 81 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                [...]

Wykaz 80 - nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 61 dot. sprzedaży nieruchomości

                                                           [...]

Wykaz 77 nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

                                                             [...]

Ogłoszenie 59 - przetarg na zbycie działki nr 26 w Niechorzu

                       [...]

Wykaz 74 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                     [...]

Wykaz 73 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                 [...]

Wykaz 72 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

                                                                      [...]

Wykaz 71 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Wykaz 70 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                [...]

Wykaz 69 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Ogłoszenie 60 - dot.przetargu na sprzedaż działki nr 28/13

                                         &nbs [...]

Wykaz 66 - dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                               [...]

Wykaz 65 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                   [...]

Wykaz 64 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                      [...]

Wykaz 63 przetarg sprzedaż działki nr 28/13

                                                                [...]

Wykaz 60b przetarg na sprzedaż działki 14/4

Gkr.6840.7.2016                                       & [...]

Wykaz 60 b sprzedaż działki rolnej we Włościborzu

                                                                 [...]

Wykaz 60a ogłoszenie wyniku przetargu

                                                             [...]

Wykaz 60 sprzedaż nieruchomości

                                                                [...]

Wykaz 62 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                     [...]

Ogłoszenie 58b - wynik przetargu

                                     Ogłoszenie wyniku [...]

Wykaz 61 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                             [...]

Wykaz 60 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                              [...]

Ogłoszenie 58a o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                       [...]

Ogłoszenie 58 ogłoszenie o przetargu

               [...]

Wykaz 58 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                       [...]

Rokowania (54c) - na sprzedaż działek przy ulicy Kościuszki 14

                                         &nbs [...]

Wykaz 54 nieruchomości przeznaczone do dzierzawy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 57 - wynik przetargu działki pod garaże

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 58 - wynik II przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data [...]

Wykaz 53 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 52 sprzedaż działki 408/9

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

Projekt   UCHWAŁA   Nr  XLIX/        /14RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 września  2014 [...]

Wykaz 50 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 49 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

                                         &nbs [...]

Wykaz 46 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży m.Sępólno Krajeńskie

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 35 - rokowania dot. sprzedaży działki Obr. 1 Sepólno

                                         &nbs [...]

Wykaz 45 -nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 32 - przetarg na sprzedaż działki ul. Chopina

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31b - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik  przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste   1. Data [...]

Ogłoszenie 31a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku  przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomościwynik  przetargu  ustnego nieograniczonego   1. Data [...]

Ogłoszenie 30a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku II przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomościwynik II przetargu ustnego nieograniczonego   1. Data [...]

Wykaz 42 nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31 - przetarg nieruchomość przy Pl.Wolności 14

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 31 - przetarg pod budownictwo wysokie

Gkr.6840.1.2014 Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim [...]

Wykaz 29a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik   przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 28a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik  II przetargu ustnego nieograniczonego 1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 27a - wynik przetargu

Ogłoszenie wyniku przetargu   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik   przetargu ustnego nieograniczonego     1. Data przetargu:   19 listopada 2013 r. 2. Położenie [...]

Ogłoszenie 29 - sprzedaż działki przy ulicy Prusa

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 28 - sprzedaż działki w Piasecznie

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 27 - sprzedaż część działki budowlanej ul. Chopina

                                         &nbs [...]

Wykaz 39 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Piaseczno)

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 25 - dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości w Włościborzu i Niechorzu

                                         &nbs [...]

Wykaz 34 - nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 31 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 24 - dot. przetargu na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną ul. Prusa, Chopina w Sępólnie Kraj.

Gkr. 6840.1.2012 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

Wykaz 30 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 29 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

                                          &n [...]

Wykaz 28 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 23 - przetarg na sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

  O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

Wykaz 27 - nieruchomości do sprzedazy

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Ogłoszenie 22 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zbożu i Wałdowie

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Wykaz 25 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

                                         &nbs [...]

Wynik rokowań - sprzedaż lokalu Hallera 16

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegopodaje do publicznej wiadomości wynik rokowań na sprzedaż   1. Data i miejsce rokowań  - rokowania z dnia 16 sierpnia 2012 roku godz. 9.00  [...]

Wykaz 23 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

 Gkr.6840.37.2012                                      &nbs [...]

Wykaz 22 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

                                         &nbs [...]

Wykaz 22 - nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 20 - rokowania dot. sprzedaży lokalu przy ul. Hallera 16

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 19 - II przetarg na działki przy ul. Prusa

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do wynajęcia

Wykaz nieruchomości do wynajęcia [...]

Wykaz 20 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 18 - sprzedaż działki nr 520 w Lutowie

                                         &nbs [...]

Wykaz 19 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz 17 - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 16 - wynik przetargu

 Sępólno Kraj.,2012.03.23   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 21 marca 2012r. 2. Oznaczenie [...]

Ogłoszenie 15 - wynik przetargu działki pod garaże

           Sępólno Kraj.,2012.03.23   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data [...]

ogłoszenie 14 - przetarg na sprzedaż działki rolnej w Zbożu

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 13 - przetarg na sprzedaż działki 539/20 Sępólno Obr.4

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 12 - przetarg na sprzedaż działek pod garaże

                                         &nbs [...]

ogłoszenie 10 - przetarg na sprzedaż lokalu przy ul. Hallera 16

                                         &nbs [...]

wykaz 16 - nieruchomości przeznaczone do wydzierzawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz 15 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (Zboże, Sępólno Kraj.)

                                          &n [...]

Wykaz 10 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (lokal na rzecz najemcy)

Gkr.6840.43.2011                                       &nbs [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 08.11.2011r. - Lutowo dz. 520

 Sępólno Kraj.,2011.11.08   Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu:   08.11. 2011r. 2. Oznaczenie [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 08.11.2011r. - garaże

  Sępólno Kraj.,2011.11.08   Ogłoszenie wyniku II przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik II przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu:  08 listopada 2011r. 2. [...]

Ogłoszenie 9 - II przetarg na sprzedaż działek pod garaże

Gkr.6840.21.2011 O g ł o s z e n i e              Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  [...]

ogłoszenie 8 - nieruchomość do sprzedaży w Lutowie

Gkr.6840.29.2011 O g ł o s z e n i e                     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

Wykaz 9 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale na rzecz najemcy)

                                         &nbs [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 12 sierpnia 2011r. - dz.bud.

  Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 12 sierpnia 2011r. 2. Oznaczenie nieruchomości:  działki pod [...]

ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 12 sierpnia 2011r. - Wiśniewa

  Ogłoszenie wyniku przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Data przetargu: 12 sierpnia 2011r. 2. Oznaczenie nieruchomości:   działka [...]

Wykaz 7 nieruchomości do sprzedaży

Gkr.6840.30.2011                                       &nbs [...]

Wykaz 6 nieruchomości do dzierzawy

         Gkr.6845.34.2011      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz [...]

Ogłoszenie 6 - sprzedaż gruntu w Wiśniewie

Gkr.6840.17.2011                                       &nbs [...]

Wykaz 6

         Gkr.6845.34.2011      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz [...]

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń stołówki i sklepiku w Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie [...]

Wykaz 5 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Gkr.6840.17.2011                                       &nbs [...]

Ogłoszenie 5 - przetarg : sprzedaż lokalu na Os.Słowackiego

                                         &nbs [...]

Wykaz 5 - działki przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę garażem

Gkr.6840.21.2011     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości [...]

Wykaz 4 - nieruchomość do sprzedaży

Gkr.7145-25/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

Wykaz 3 - nieruchomości do użyczenia

Gkr. 6850.1.2011     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Wykaz 2

                                         &nbs [...]

Wykaz 1

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie 1

                                         &nbs [...]

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, usługowe pod reklamę.

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, usługowe pod reklamę. [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Nieruchomości do dzierżawy

Gkr. 0621-25/10             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz [...]

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Gkr. 0621-24/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości [...]

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z  [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Reja

        Gkr. 0621-22/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z [...]

Ogłoszenie przetarg ograniczony Młyńska 3

                                          &n [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Ołoszenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierzawy

                                         &nbs [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Sadowej w Sępólnie Kraj.

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 88/5 w Jazdrowie

Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 87/1 we wsi Wysoka Kraj

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.

Gkr. 0621-7/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego [...]

Wykaz nieruchomości do użyczenia

           Gkr. 0621- 6/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

          Gkr. 0621-7/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż działki usługowo-handlowej

Gkr. 0621-3/10            O g ł o s z e n i e     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Przetarg ograniczony dot. działki przy ulicy Kościuszki 151/4 o pow. 60m2

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

WYKAZ                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Ogłoszenie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Ogłoszenie przetargu na sprzedaz działek przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Kraj.

      O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działki w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Nieruchomości do przedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości  [...]

ogłoszenie o przetargu w Niechorzu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Wiśniewie

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Radońsku

                                         &nbs [...]

ogłoszenie o przetargu w Piasecznie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

II przetarg na sprzedaż działki nr 67/3 w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki w Sępólnie Kraj. Obr. 2

Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłaszaprzetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości rolnejpołożonej w Sępólnie Krajeńskim   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [...]

II przetarg grunt w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o II przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

     Sępólno Kraj.,2009.03.24 Gkr. 7145- 10/09 [...]

ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W [...]

ogłoszenie o przetargu ograniczonym w Zbożu

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. [...]

wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Przetarg dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Sępólna Krajeńskiegoogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczonyna oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Nieruchomość niezabudowana położona w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Szkolnej, [...]

ogłoszenie o przetargu w Dziechowie

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

ogłoszenie o przetargu w Lutówku

O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 [...]

nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Przetarg sprzedaż działki w Zbożu

                                         &nbs [...]

przetarg sprzedaż działki w Wałdowie

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie,  położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie przeznaczonych do [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego na cmentarzu komunalnym

71441/2/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I UŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, [...]

ogłoszenie

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

rokowania - działki przy ulicy Chopina

Ogłoszenie o rokowaniach   Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. [...]

wykaz nieruchomości

                                         &nbs [...]

II przetarg dz.przy ul. Chopina

       O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna [...]

wykaz lokali

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze [...]

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

71441/1/2008 DYREKTOR ZAKŁADU TRANSPORTU I USŁUG W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMOGŁASZA   Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalnośćhandlową. Formularz ofertowy oraz wszelkie informacje dotyczące [...]

wykaz lokali na rzecz najemców

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przy ulicy Chopina

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg [...]

Przetarg na wynajem lokalu z przeznaczeniem na aptekę w Wałdowie

71441/1/08 DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SZTUKI OGŁASZA Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej.Formularz ofertowy oraz wszystkie informacje dotyczące lokalu [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy 27 Stycznia

Gkr. 72241-3/07            O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

sprzedaż działki w Wiśniewie

     GK. 72241-3/07 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

sprzedaż działki przy ulicy Ogrodowej

                                         &nbs [...]

sprzedaż działek przy ulicy Baczyńskiego

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Koronowskiej

                                         &nbs [...]

II przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...]

wynajem lokalu na Cmentarzu Komunalnym

Zakład Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami cmentarnymi (zakład pogrzebowy, kamieniarstwo, działalność [...]

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu

    Burmistrz  Sępólna Krajeńskiego  ogłasza  przetarg nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy farmaceutycznej. [...]

przetarg na sprzedaż lokalu przy ulicy Hallera 2 w Sępólnie Kraj.

                                         &nbs [...]

przetarg na wynajem lokalu

                                         &nbs [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij