Irg 7331/81/06 przebudowa drogi wojewódzkiej

Irg.7331/81/06                                                                    Sępólno Kraj., 2006-05-10

 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  28 kwietnia 2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy Scott Wilson Sp. z o.o. działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno na odcinku km 26+360 do km 28+490 – przebiegającej przez obszar Powiatu Sępoleńskiego i gminy Sępólno Kraj.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz  9-15) 

                                   inż. Bożena Mikicka
                                   Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                   Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 maja 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (10 maja 2006, 12:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2289