Budowa chodnika 7331/39/06

Irg.7331/39/06                                                                   Sępólno Kraj., 2006-03-16

 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  16 marca 2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek
Zakładu Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milki Piotr ul Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji na działce nr 119, 181, 118  położonych w obrębie 5 gm. Sępólno Kraj. polegającej na budowie chodnika ze ścieżką rowerową przy ulicy Koronowskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 

inż. Bożena Mikicka
                                  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                              Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

Irg.7331/39/05                                                                 Sępólno Kraj., 2006-10-24

Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

 zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

pod nazwą: budowa chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Koronowskiej na działkach nr 119, nr 181 i nr 118 w Sępólnie Krajeńskim, wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi i wjazdami na posesje

  W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz  9-15) 


       

                                                   Z up. Burmistrza
                                                   inż. Bożena Mikicka
                                                   Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
                                                   Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 marca 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (16 marca 2006, 14:40:30)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (27 października 2006, 09:43:09)
Zmieniono: zakożczenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2227