ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:
1.    Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2021/2022 wynikające z analizy przyjętych arkuszy organizacyjnych.
2.    Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                    
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo
zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO.pdf (1437kB) pdf                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                inż. Franciszek Lesinski” 


1b. Porządek obrad XXXIII sesji RM.pdf (772kB) pdf

7a.Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Sępólno Krajeńskie za 2020 rok.pptx (822kB) plik

7b. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim.pdf (463kB) pdf

7c. Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy.pdf (377kB) pdf

7d. Informacja Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.pdf (320kB) pdf

7e. Informacja Gminnej Spółki Wodnej.pdf (847kB) pdf

7f. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe.pdf (404kB) pdf

7g. Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sępólnie Krajeńskim.pdf (306kB) pdf

7h. Informacja Nadleśnictwa Lutówko.pdf (7634kB) pdf

7i. Informacja Nadleśnictwa Runowo.pdf (80kB) pdf

7j. Informacja Nadleśnictwa Zamrzenica.pdf (228kB) pdf

8. Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2021-2022.pdf (1234kB) pdf

9. Apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie objęcia w ramach działania Wyjątkowe tymczasowe.pdf (396kB) pdf

10a. Uchwała Nr XXXIII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sepólno Kraj..pdf (8332kB) pdf

10b. Uchwała Nr XXXIII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno....pdf (1425kB) pdf

10c. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sępólno....pdf (321kB) pdf

10d. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu.....pdf (421kB) pdf

10e. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części udziału w nieruchomości ....pdf (619kB) pdf

10f. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr 103 4.......pdf (498kB) pdf

10g. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego....pdf (488kB) pdf

10h. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagodpod. przestrzennego terenu.pdf (831kB) pdf

10i. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagospod. przestrzen. terenu działki o nr ewid. 168 14.pdf (839kB) pdf

10j. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa.....pdf (182kB) pdf

10k. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego..pdf (333kB) pdf

10l. Uchwała Nr XXXIII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu Strategii.pdf (786kB) pdf

11a. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030.pdf (1145kB) pdf

11c. Uchwała Nr XXXIII 2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030.pdf (2694kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (22 czerwca 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (22 czerwca 2021, 13:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271