ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


 
Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. XXIX sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Początek obrad o godzinie 10:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali im. L. Prądzyńskiego w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11.

Tematem sesji będzie:
1.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2.   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
3.   Uchwały wg potrzeb.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
                                                                                              
                       
                 W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski
 

1. 1b. Porządek obrad XXIX zdalnej sesji RM.pdf (566kB) pdf

2. 7a. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (2076kB) pdf

3. 7b. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (3962kB) pdf

4. 7c. Informacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RM w Sępólnie Krajeńskim za rok 2020.pdf (785kB) pdf

5. 7d.Informacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2020 roku.pdf (2254kB) pdf

6. 8. Informacja PUP o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (8747kB) pdf

7. 9a. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie zwrotu oraz zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych....pdf (1694kB) pdf

8. 9b. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030....pdf (1235kB) pdf

9. 9c. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (1089kB) pdf

10. 9d. Uchwała Nr XXIX 2021 w sprawie uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna Krajeńskiego przez użytek ekologiczny.pdf (1153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (16 lutego 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (16 lutego 2021, 13:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326