XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim odwołana.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim po konsultacji z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego odwołuje sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zwołaną na dzień 25 marca 2020r. z powodu zaostrzeń wprowadzonych przez Rząd RP  w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi wywołanymi koronawirusem.Uprzejmie informuję że 25 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Tematem sesji będzie:
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok, w tym:

a) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019;

b) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019;

c) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie za rok 2019;
2. Uchwały wg potrzeb.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ogranicza się  udział w obradach sesji mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
                               

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      1b porządek obrad.pdf (598kB) pdf

7abc Sprawozdanie z działalności OPS w Sępólnie Krajeńskim 1-28str..pdf (13058kB) pdf

7abc Sprawozdanie z działalności OPS w Sępólnie Krajeńskim 29-56str..pdf (12323kB) pdf

8a Uch XVIII...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.pdf (6325kB) pdf

8b Uch XVIII...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu GSK na 2020 rok.pdf (9186kB) pdf

8c Uch XVIII...2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (576kB) pdf

8d Uch XVIII...2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (578kB) pdf

8e Uch XVIII...2020 zmieniająca uchwalę w spr.utworzenia Żłobka w CMDiR w Sępólnie Kraj. i istalenia jego statutu.pdf (1324kB) pdf

8f Uch XVIII...2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia KDwCMDiR w Sępólnie Kraj. i ustalenia jego statutu.pdf (1340kB) pdf

8g Uch XVIII...2020 zmieniająca przyjęcia Programu opieki nad ZB oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie GSK na rok 2020.pdf (1960kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 marca 2020)
Opublikował: Mirena Frosina (17 marca 2020, 12:16:27)

Ostatnia zmiana: Administrator (25 marca 2020, 10:16:32)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 555