XIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 października 2019r.

1. 1b) zmiana porzadku obrad – wprowadzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Sepolnie Krajenskim. (12kB) pdf

2. 2. Przyjecie protokolu z XII sesji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim. (12kB) pdf

3. 9a) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepolno Krajenskie (12kB) pdf

4. 9b) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sepolno Krajenskie na 2019 rok (12kB) pdf

5. 9c) Podjecie uchwaly w sprawie z udzielenia dotacji dla Powiatu Sepolenskiego (12kB) pdf

6. 9d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020:, (95kB) pdf

7. 9e) Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz bezprzetargowa oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci gruntowej polozonej w Sepolnie Krajenskim przy ul. Sienkiewicza, (12kB) pdf

8. 9f) Podjecie uchwaly w sprawie bezprzetargowej sprzedazy na rzecz osoby fizycznej dzialek nr 273_2 i 436_3 obreb 3 Sepolno Krajenskie na poszerzenie nieruchomosci, (12kB) pdf

9. 9g) Podjecie uchwaly w sprawie bezprzetargowej sprzedazy na rzecz osoby fizycznej dzialki nr 155/4 obreb Sikorz na poszerzenie nieruchomosci, (12kB) pdf

10. 9h) Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Sepolno Krajenskie, (12kB) pdf

11. 9i) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w za (95kB) pdf

12. 9j) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie ora (96kB) pdf

13. 9k) Podjecie uchwaly w sprawie uchylajaca uchwale w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne, (12kB) pdf

14. 9l) Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2019-2022, (12kB) pdf

15. 9l) Podjecie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego przy ulicy Targowej w Sepolnie Krajenskim. (12kB) pdf

16. 9m) Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Sepolnie Krajenskim. (12kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (31 października 2019)
Opublikował: Michał Otlewski (31 października 2019, 14:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194