ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 r.

I część sesji (dotycząca oświaty w Gminie Sępólno Krajeńskie)
                        -  hala widowiskowo-sportowa KRAJNA ARENA  w Sępólnie
                              Krajeńskim, ul. Chojnicka 19.

II część sesji     -  Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11,                  
                             sala im. L. Prądzyńskiego.
    
Początek obrad o godzinie 10:00.

Główne tematy sesji :

1.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie, wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Sępólno Krajeńskie dla  uczniów za uzyskane w poprzednim roku szkolnym wyniki w nauce oraz  szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

2.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                     inż. Franciszek Lesinski
 


1b Porządek obrad.pdf (607kB) pdf

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1161kB) pdf

10a Uch XII... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Sepólno Krajeńskie.pdf (1828kB) pdf

10b Uch XII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (3723kB) pdf

10c Uch XII... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym....pdf (341kB) pdf

10d Uch XII...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie ....pdf (320kB) pdf

10e Uch XII...2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń ....pdf (66kB) pdf

10f Uch XII...2019 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego Mój Rynek.pdf (1018kB) pdf

10g Uch XII...2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy ......pdf (820kB) pdf

10h Uch XII...2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (233kB) pdf

10i Uch XII...2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie.pdf (643kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (17 września 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (17 września 2019, 11:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1165