Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok

 
Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem  o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie
za 2018 rok

            Zgodnie z art. 28aa ust. 1, ust.5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie gminy  Sępólno Krajeńskie za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.    
                          
           Stosownie do art. 28aa ust. 7 lit. 1)  i ust. 8 w/w ustawy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
Ponadto  „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r.

          W związku z powyższym zgłoszenia do debaty od mieszkańców Gminy będą przyjmowane do dnia 28 maja 2019 r. (wtorek) do godziny 16,00 - pokój nr 10  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej,  a  także w sekretariacie,  pokój nr 10 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej       
      inż. Franciszek LesinskiPliki do pobrania:

*Formularz zgłoszeniowy zgłoszenie.docx (16kB) word

*Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie za 2018 rok
  7 cz.1 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (7139kB) pdf
  7 cz.2 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (8676kB) pdf
  7 cz.3 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (8971kB) pdf
  7 cz.4 Raport o stanie Gm. Sępólno Kraj. za 2018 rok.pdf (7787kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Stupałkowski (21 maja 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (21 maja 2019, 13:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717