Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

2.    Sprawozdania z działalności sołectw i osiedli za rok 2018.

3.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Sępólno
       Krajeńskie.

4.   Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      

Porządek obrad V sesji RM w Sępólnie Krajeńskim na dzień 27 lutego 2019r..pdf (597kB) pdf

10a Uchwała Nr V...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (6099kB) pdf

10b Uchwała Nr V... 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Kraj..pdf (1240kB) pdf

10 c Uchwała Nr V... 2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.pdf (2010kB) pdf

10d Uchwała Nr V ... 2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Sępólno Kraj..pdf (1246kB) pdf

10e Uchwała Nr V .... 2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (1484kB) pdf

10f Uchwała Nr V ... 2019 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022.pdf (4538kB) pdf

10f.1 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.1.pdf (6527kB) pdf

10f.2 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.2.pdf (5064kB) pdf

10f.3 Załącznik Nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2019-2022 cz.3.pdf (4345kB) pdf

10g Uchwała Nr V... 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych - Sołectwo Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie.pdf (1218kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 lutego 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (19 lutego 2019, 14:38:41)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (19 lutego 2019, 14:58:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 728