Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ


Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:
1.    Funkcjonowanie i działalność instytucji ochrony zdrowia w Gminie Sępólno Krajeńskie.
2.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
       awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sępólno
       Krajeńskie.
3.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za rok 2018.
4.    Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za rok 2018.
5.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
                               

                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski     


Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na dzień 30 stycznia 2019 roku.pdf (763kB) pdf

11 a. projekt uchwały Nr IV...2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.pdf (2716kB) pdf

11 b. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.pdf (630kB) pdf

11 c. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1007kB) pdf
 
11 d. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania tutułu Sportowca Roku 2018 Gminy Sępólno Krajeńskie oraz statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (512kB) pdf

11 e. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (548kB) pdf

11 f. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (497kB) pdf

11 g. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (494kB) pdf

11 h. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (501kB) pdf

11 i. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (500kB) pdf

11 j. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (504kB) pdf

11k Uchwała Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (507kB) pdf

11 l. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (500kB) pdf

11 ł. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (501kB) pdf

11 m. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (497kB) pdf

11 n. projekt uchwały Nr IV...2019 w sprawie przyznania statuetki za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.pdf (496kB) pdf

Apel Nr 1.2019 do Ministra Rolnictwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej.pdf (745kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (22 stycznia 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (22 stycznia 2019, 13:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701