zawiadomienie o wyłożeniu uzupełnienie do raportu

 
                                                                                               Sępólno Krajeńskie, 14 maja 2018r.
Irg.6220.10.2016.2017.2018
Z A W I A D O M I E N I E 
  
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.),  
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
o  kontynuacji wszczętego postępowania  z dnia 9 czerwca 2016r. na wniosek firmy „Almor” Alina Lacka w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 „Zwiększenie możliwości przetwórczych poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego mączki rybnej położonego w Iłowie na działce o nr  ewid. 14/7, obręb ewidencyjny Iłowo gmina Sępólno Krajeńskie”.
 
W związku z przedłożonym w dniu 07-05-2018r. uzupełnieniem raportu na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 29-03-2017r.  oraz uzupełnieniem do raportu  przedłożonym w dniu 21-08-2017r. oraz kolejnym uzupełnieniem przedłożonym w dniu 23-03-2018r. oraz w dniu 07-05-2018r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B), w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
a)    składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl; irg@gmina-spoelno.pl
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
  
Z up. Burmistrza 
                   mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu…………….…..
i zdjęto dnia……………………………………………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa IłowoWytworzył: 2018-05-14 (14 maja 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 maja 2018, 14:36:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij