Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Trzciany

  
OBWIESZCZENIE 
  

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO 

  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXVI/201/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 77 i nr 72/2 obręb Trzciany gm. Sępólno Krajeńskie 
 
w dniach od 22 września 2017 r. do 20 października 2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7C, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pokój
nr 7C o godzinie 11°°.
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03listopada 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
 
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pokój nr 7C, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 września 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 września 2017, 14:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij