Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6730.75.2017

                                                                                                                                                     
Irg.6730.75.2017                                                                     Sępólno Krajeńskie 2017-09-01
ZAWIADOMIENIE 
 
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
                                                            informuję, że
w dniu 01-09-2017r. została wydana decyzja znak: Irg. 6730.75.2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na garaż na części działki ewid. nr 118/6 obręb Niechorz gm. Sępólno Krajeńskie  
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 03-07-2017r. znak: Irg. 6730.75.2017 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony są informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2017r.

 Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
2.       Wnioskodawca 
Sp. M. Barabach w dniu 31-08-2017r

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (1 września 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (1 września 2017, 08:06:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128