Obwieszczeni o wydanej decyzji celu publicznego Irg. 6733.8.2016


Znak: Irg.6733.8.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 maja 2016 r. 
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 17 maja 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na działkach ewid. nr nr 428, 1043, 1059/2, 1059/11, 1063/1, 1072, 1073/1, 1074, 1069 i 1076 obręb geodezyjny nr 3 w Sępólnie Krajeńskim na wniosek:
 
Firmy WIMAR Sp. z o.o.
z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 24
w Koronowie z dnia 06 kwietnia 2016 r.,
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospdoarczego

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 maja 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 maja 2016, 10:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206