obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinie irg. 6220.38.2021

 Sępólno Krajeńskie 2021-09-21
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. związku z art. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Sępolna Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Dyrektora oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
- dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr ewd. 221 i 222 położonych w obrębie Zboże, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoOtrzymuje:
1.         Inwestor,
2.         Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3.         a/a

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (21 września 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 września 2021, 10:16:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68