obwieszczenie o wszczęciu postępowania Irg. 6733.5.2020

Sępólno Krajeńskie 2020-02-06 
 Irg.6733.5.2020
Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego    
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
 
że w dniu  28 stycznia  2020 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:  „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 12/18, 12/62, 14/24, 19/3 dla zasilania działek o nr ewid. 12/14, 12/17, 12/18, 12/22, 12/24, 12/25, 12/26, 12/28, 12/29, 12/32, 12/33, 12/24, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40, 12/48, 12/50, 12/51, 12/55 położonych w obrębie 0002 Piaseczno  gmina Sępólno Krajeńskie”  


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
 
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego    
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Piaseczno
 
 
 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 lutego 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 lutego 2020, 11:16:25)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (11 lutego 2020, 11:35:58)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80