Irg. 6730.93.2019 Zawiadomienie

 
Sępólno Kraj. 2019-10-02 
 
Znak: Irg.6730.93.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu  postępowania administracyjnego 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:   
 
„Budowie domu wolnostojącego jednorodzinnego z garażem, na działce o nr 156/13 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0011 Sikorz Sępólno Krajeńskie ”
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 30-09-2019r.
 
Pana Tomasza Jaworskiego i Pani Anny Lemańskiej - Jaworskiej
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 52 389 42 53) w godzinach urzędowania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz wypowiedzieć się co do zebranego  w  w/w  sprawie  materiału  i  przedłożyć  dodatkowe  dokumenty.                      Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z powyższym w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postepowania strony będą informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczone na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2019r.

Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg zestawienia
znajdującego się w aktach sprawy.                      

  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (7 października 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (7 października 2019, 10:03:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141