Uchwała nr XXXVIII/368/2021Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 24 listopada 2021w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała nr XXXVIII/368/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2021


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
pobierz Uchwała_XXXVIII.368.2021.pdf (291kB) pdf


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Data wejścia w życie 1 stycznia 2022r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2021 poz. 5971 z dnia 2021-12-01

metryczka


Opublikował: Mirena Frosina (30 listopada 2021, 15:57:46)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (5 stycznia 2022, 09:22:34)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103