Uchwała nr XXX/291/2021Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 31 marca 2021w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXX/291/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
pobierz Uchwała_XXX.291.2021.pdf (197kB) pdf

Data wejścia w życie: 31 marca 2021 r.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Mirena Frosina (7 kwietnia 2021, 12:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12