Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.13.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 19 września 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka, Święta 139, 77-400 Złotów, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 402 088,33 zł brutto, Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem placów zabaw w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Moniuszki oraz ul. Al. Lipowa

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.3.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 140 407,45 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikorz

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.272.12.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 1 805 808,13 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.12.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 27 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg na poszczególne części wygrały: Część I. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 206.001,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 , 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część II. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 181.560,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 , 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ. Część III. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. J. Kaczmarskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 7.149,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 , 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 8 i 9 SIWZ.  

zamówienie na:

DEMONTAŻ, ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.10.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 20 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Część 1. Demontaż, załadunek, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz załadunek, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, informujemy, że przetarg wygrała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09 500 Gostynin, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 56.249,89 zł brutto, 100,00 pkt; Uzasadnienie wyboru: Część 1. Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 2. Demontaż, załadunek, transport i utylizacja azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz załadunek, transport i utylizacja azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, informujemy, że przetarg wygrała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 67.127,51 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Część 2. Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

DOSTAWA NOWEJ KOPARKI KOŁOWEJ O MASIE ROBOCZEJ 8 10 TON

zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GSW002/2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 13 lipca 2018  12:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał MECALAC POLSKA Sp. z o.o. ul Jaworowa 1, 43-170 Łaziska Górne oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 649.440,00 zł brutto oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w miejscowościach: Niechorz, Piaseczno, Skarpa i Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 11 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Część 1. Dostawa wraz z montażem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowościach: Niechorz, Piaseczno, Skarpa, Sępólno Krajeńskie przy ul. Moniuszki oraz ul. Al. Lipowa, informujemy, że przetarg wygrał Fit Park Sp. z o.o., Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 143 295,00 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 2. Dostawa wraz z montażem placów zabaw w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Moniuszki oraz ul. Al. Lipowa informujemy, że przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  

zamówienie na:

Zakup łodzi wędkarskich

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.3.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrała firma SYLKA COMPOSITES Sp. z o.o., 89-405 Wałdowo 110, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 37 207,50 zł brutto Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Dostawa nowej koparki kołowej o masie roboczej 8-10 ton

zamawiający: Gminna Spółka Wodna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NR GSW001/2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: wyniki 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 020408C relacji Wałdowo-Toboła od km 2+268,27 do 3+746,07

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 14 maja 2018  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 979.030,89 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ TŁUCZNIA WAPIENNEGO ORAZ KRUSZONEGO KAMIENIA POLNEGO NA TEREN MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.7.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 18 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Część I. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka, Batorowo 14, 77-420 Lipka, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 86 715,00 zł brutto, 100,00 pkt, Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. Część II. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka, Batorowo 14, 77-420 Lipka, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 70 417,50 zł brutto, 100,00 pkt, Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

zamówienie na:

budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Kraj. i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.5.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 10 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała: Część I: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Niechorz firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część II: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Skarpa firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 31 352,70 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część III: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wałdówko firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część IV: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Iłowo firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część V: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Lutówko firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 3 284,10 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część VI: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wiśniewka firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część VII: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wysoka Krajeńska firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część VIII: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Zboże firma APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości: 25 485,60 brutto, 93,33 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

budowa budynku socjalno-sanitarnego na polu namiotowym wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne oraz infrastrukturą towarzyszącą

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.4.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 4 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: informujemy, iż przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 324.876,23 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Zakup łodzi wędkarskich i żaglowych

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.2.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 20 marca 2018  11:00
wynik postępowania: Część 2: Zakup łodzi żaglowych informujemy, iż przetarg wygrała Firma MAWAMED – Pracowania Szkutnicza, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Wandasiewicz, ul.Rzemieślnicza 10, 41-407 Imielin, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 137.317,20 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 12.04.2018 r. Część 1: Zakup łodzi wędkarskich informujemy, że przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 11

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.4.2017.2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 14 marca 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o., ul.Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.274.548,16 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ 

zamówienie na:

Dostarczenie używanego pojazdu ciężarowego bezpyłowego dwukomorowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NR 1/2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 6 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma GP TRUCK TRADING s. c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela ul. Hoserów 13 02-995 Warszawa za cenę Cena brutto oferty 312 420,00 zł brutto. 

zamówienie na:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI WAŁDÓWKO GM. SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.1.2018
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 165 000,00 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.6.3.2017
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 stycznia 2018  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała firma TIVOLO Mieczysław Gniot&Romuald Zdrenka sp.j., ul.Leśnia 4, 77-424 Zakrzewo, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.188.000,00 brutto. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij