Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.1.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 4 035 876,65 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim"

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 października 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2/1, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 73 800,00 zł brutto – punktacja 96,91 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁDOWIE

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.271.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  10:45
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrała firma MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 781 050,00 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Modernizację rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.2.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Firma Marbruk Sp. z o. o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 8 778 871,98 zł brutto – punktacja 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  

zamówienie na:

Zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia w ramach projektu "Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej"

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.15.2019.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 1 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Część 1. Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia mebli i pomocy dydaktycznych – informujemy, że przetarg wygrała firma Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 245 558,97 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 2. Zakup i dostawa wyposażenia – sprzęt elektroniczny - informujemy, że przetarg wygrało Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 40 474,38 zł brutto, 100,00 pkt. na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wybrał kolejna ofertę pod względem kryterium oceny ofert tj: PHU "BMS" sp. j. Z Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena za wykonanie zadania 44 085,66 zł, punktów: 95,09 Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 3. Zakup i dostawa wyposażenia – sprzęt AGD – informujemy, że przetarg wygrała GRUPA – INVEST SP. Z O. O., Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk , oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 7 092,91 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Część 4. Zakup i dostawa wyposażenia – wyposażenie kuchni - informujemy, że przetarg wygrał GRUPA – INVEST SP. Z O. O., Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 9 913,35 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.1.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 12 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferujące cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 491 306,97 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)