zamówienie na:

Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZOOS.1/RPO/2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Część 1 Zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych: informujemy, że przetarg wygrała firma ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 70 359,27 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 7 i 9 SIWZ. Część 2 Zamówienia Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem: informujemy, że przetarg wygrała firma PESTAR Sp. z o. o., ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański, oferująca cenę za wykonanie zadania w wysokości 67 551,30 zł brutto, 100,00 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału 7 i 9 SIWZ.  
Ogłoszenie o zamówieniu (9433kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (337kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 7 (545kB) rar

04.12.2019 r.
informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (429kB) pdf

16.12.2019 r.
Część 1 Zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych
Streszczenie oceny ofert (380kB) pdf


17.12.2019 r.
Część 2 Zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem
Streszczenie oceny ofert (382kB) pdf

24.12.2019 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2567kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jolanta Tryk (26 listopada 2019, 13:36:20)

Ostatnia zmiana: Jolanta Tryk (24 grudnia 2019, 11:47:51)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337