zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.11.2.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że przetarg wygrał w części 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 1 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 790 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 2 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 1 299 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 3 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 2 460 000,00 zł brutto, 96,95 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. Informujemy, że przetarg wygrał w części 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie część 4 - Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o. o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 967 000,00 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ.  
Ogłoszenie o zamówieniu (12721kB) pdf
SIWZ (253kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 7 (165kB) rar
Załączniki od 8 - 13 - Dokumentacja techniczna


Odpowiedzi na zapytania 21.06.2019 r.
Odpowiedzi na zapytania (2051kB) pdf

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5
informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (883kB) pdf

17.07.2019
Streszczenie oceny ofert (1289kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (4281kB) pdf

06.05.2020

ogłoszenie o zmianie umowy

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Tryk
Opublikował: Jolanta Tryk (11 czerwca 2019, 15:26:40)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (6 maja 2020, 20:58:04)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o zmianie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 715