Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI i OGŁOSZENIA
 Kalendarz gminnych imprez
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Patron Gminy - Święty Wawrzyniec
  · · Święty Wawrzyniec – Patron Gminy
  · · Historia Św. Wawrzyńca
  · · Nagroda Św. Wawrzyńca
  · · Laureaci nagrody Św. Wawrzyńca
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategie, plany, programy
  · Ochrona środowiska
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · · 2011
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · · 2007
  · · 2005
  · · 2004
  · · Informacje o środowisku
  · Gospodarka odpadami komunalnymi
  · · Uchwały
  · · Deklaracje
  · · Zarządzenia
  · · Harmonogram
  · · Rejestr
  · · Gmina informuje
  · · Analiza
  · · Pozostałe
  · Organizacje pozarządowe
  · · Bank danych o organizacjach
  · · Otwarte konkursy ofert
  · · Programy, konsultacje, sprawozdania
  · · Dokumenty do pobrania
  · Bezpieczeństwo, Sprawy Wojskowe i Zarządzanie Kryzysowe
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Mieszkańcy gminy
  · Rada Miejska
  · · VIII Kadencja
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Kontakt i dane osobowe Przewodniczącego RM
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Plan pracy
  · · · Komisje Rady Miejskiej
  · · · Plan pracy Komisji
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej
  · · VII Kadencja
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Kontakt i dane osobowe Przewodniczącego RM
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Plan pracy
  · · · Komisje Rady Miejskiej
  · · · Plan pracy Komisji
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · VI Kadencja
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Kontakt i dane osobowe radnych
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Plan pracy
  · · · Komisje Rady Miejskiej
  · · · Plan pracy Komisji
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · V Kadencja
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Kontakt i dane osobowe radnych
  · · · Plan pracy
  · · · Plan pracy Komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Komisje Rady Miejskiej
  · · · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
  · · · · Komisja Statutowa
  · · IV Kadencja
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · · Protokoły
  · · · · z posiedzeń Komisji Rady
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Budżetu i Handlu
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  · · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej
  · · · · · Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Statutowa
  · · Wyłączenie
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania i uprwanienia
  · · Wybór
  · · Ślubowanie
  · Zastępca Burmistrza
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania i uprawnienia
  · · Powołanie
  · Urząd Miejski
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin Organizacyjny
  · · Regulamin Pracy
  · · Regulamin wynagradzania pracowników
  · · Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
  · · Regulamin w sprawie służby przygotowawczej.
  · · Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  · · Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego.
  · · Skarbnik
  · · · Podstawowe zadania
  · · · Powołanie
  · · Sekretarz
  · · · Powołanie
  · · Kontrole
  · · · Kontrole wewnętrzne
  · · · Kontrole zewnętrzne
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa i osiedla
  · · Sołectwo Dziechowo
  · · Sołectwo Iłowo
  · · Sołectwo Jazdrowo
  · · Sołectwo Kawle
  · · Sołectwo Komierowo
  · · Sołectwo Lutowo
  · · Sołectwo Lutówko
  · · Sołectwo Niechorz
  · · Sołectwo Piaseczno
  · · Sołectwo Radońsk
  · · Sołectwo Sikorz
  · · Sołectwo Skarpa
  · · Sołectwo Świdwie
  · · Sołectwo Teklanowo
  · · Sołectwo Trzciany
  · · Sołectwo Wałdowo
  · · Sołectwo Wałdówko
  · · Sołectwo Wilkowo
  · · Sołectwo Wiśniewa
  · · Sołectwo Wiśniewka
  · · Sołectwo Włościbórz
  · · Sołectwo Wysoka Krajeńska
  · · Sołectwo Zalesie
  · · Sołectwo Zboże
  · · Osiedle Nr 1
  · · Osiedle Nr 2
  · · ----Archiwum----
  · · · Kadencja 2003–2006
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Biblioteka Publiczna
  · · Komunikaty
  · · Podstawowe dane
  · · Dyrektor
  · · Zakres działania
  · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · Struktura organizacyjna
  · · · Wypożyczalnia dla dorosłych
  · · · Czytelnia dla dorosłych
  · · · Oddział dla dzieci
  · · · Księgarnia 'Przy Bibliotece'
  · · · Filia Miejska
  · · Załatwianie spraw
  · · Budżet
  · · Majątek
  · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Centrum Kultury i Sztuki
  · · Komunikaty
  · · Podstawowe dane
  · · Dyrektor
  · · Załatwianie spraw
  · · Dane osobowe
  · Centrum Sportu i Rekreacji
  · · Podstawowe dane
  · · Komunikaty
  · · Dyrektor
  · · Zakres działania
  · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · Struktura organizacyjna
  · · Załatwianie spraw
  · · Budżet
  · · Majątek
  · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Ochrona danych osobowych
  · Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Podstawowe dane
  · · Komunikaty
  · · Dyrektor
  · · Zakres działania
  · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · Struktura organizacyjna
  · · Programy i strategia
  · · Załatwianie spraw
  · · Punkt Interwencji Kryzysowej
  · · Budżet
  · · Majątek
  · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · System pomocy społecznej
  · · Świadczenia rodzinne
  · · Fundusz Alimentacyjny
  · · Dodatki Mieszkaniowe
  · · Nabór kandydatów
  · · Kontrole
  · Szkoły, Przedszkola, Świetlica Terapeutyczna, Żłobek, Klub Dziecięcy
  · · Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Szkoła Podstawowa w Lutowie
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Szkoła Podstawowa w Wałdowie
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Szkoła Podstawowa w Zbożu
  · · · Podstawowe dane
  · · · Godziny pracy
  · · · Dyrekcja
  · · · · Dyrektor
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Majątek
  · · · Budżet
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · SZKOŁA HUMANITARNA
  · · Szkoła Podstawowa w Zalesiu
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · Inspektor Ochrony Danych
  · · · Intendent
  · · Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Ośrodki przedszkolne
  · · Powiatowe placówki oświatowe
  · · Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Zajęcia pozalekcyjne
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Budżet
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny
  · · · Komunikaty, aktualności
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrekcja
  · · · Struktura organizacyjna i zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Programy i plany
  · · · Budżet
  · · · · Budżet 2016
  · · · Majątek
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej
  · · Komunikaty
  · · Podstawowe dane
  · · Dyrektor
  · · Zakres działania
  · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Statut
  · · · Regulamin pracy
  · · · Regulamin wynagradzania
  · · · Regulamin nagród
  · · · Regulamin naboru kondydatów na wolne stanowiska urzędnicze
  · · · Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
  · · · Regulamin okresowej oceny pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej
  · · Struktura organizacyjna
  · · Załatwianie spraw
  · · Budżet
  · · Majątek
  · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · Stypednia szkolne
  · · · Stypendia o charakterze socjalnym
  · · · · rok szkolny 2020/2021
  · · · · rok szkolny 2016/2017
  · · · · rok szkolny 2014/2015
  · · Młodociani pracownicy
  · · Inspektor Ochrony Danych
  · Zakład Transportu i Usług
  · · Archiwum
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · Majątek
  · · · Podstawowe dane
  · · · Dyrektor
  · · · Komunikaty
  · · · Zakres działania
  · · · Statut, regulaminy i zarządzenia
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Załatwianie spraw
  · · · Budżet
  · · Podstawowe Dane
  · · Prezes Zarządu
  · · Akt notarialny
  · · Regulamin Spółki
  · · Zakres działania
  · · Komunikaty
  · Zakład Gospodarki Komunalnej
  · · Podstawowe dane
  · · Dyrektor
  · · Akt notarialny
  · · Regulamin Spółki
  · · Struktura
  · · Zakres działania
  · Rejestry jednostek
 PRAWO LOKALNE, DOKUMENTY
  · Projekty uchwał i materiały na sesję
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · I sesja Rady Miejskiej
  · · · II sesja Rady Miejskiej
  · · · III sesja Rady Miejskiej
  · · · IV sesja Rady Miejskiej
  · · · V sesja Rady Miejskiej
  · · · VI sesja Rady Miejskiej
  · · · VII sesja Rady Miejskiej
  · · · VIII sesja Rady Miejskiej
  · · · IX sesja Rady Miejskiej
  · · · X sesja Rady Miejskiej
  · · · XI sesja Rady Miejskiej
  · · · XII sesja Rady Miejskiej
  · · · XIII sesja Rady Miejskiej
  · · · XIV sesja Rady Miejskiej
  · · · XV sesja Rady Miejskiej
  · · · XVI sesja Rady Miejskiej
  · · · XVII sesja Rady Miejskiej
  · · · XVIII sesja Rady Miejskiej
  · · · XIX sesja Rady Miejskiej
  · · · XX sesja Rady Miejskiej
  · · · XXI sesja Rady Miejskiej
  · · · XXII sesja Rady Miejskiej - uroczysta
  · Raport o stanie Gminy Sępólno Krajeńskie
  · Uchwały Rady Miejskiej
  · Zbiór aktów prawa miejscowego
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · · 2002
  · · 2001
  · · 2000
  · · 1999
  · · 1998
  · · 1997
  · · 1996
  · · 1995
  · · 1994
  · · 1993
  · · 1992
  · · 1991
  · · 1990
  · Rejestry uchwał
  · Rejestr uchwał - prawo miejscowe
  · Oświadczenia, deklaracje, apele Rady Miejskiej
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  · · VIII Kadencja
  · · VII Kadencja
  · · VI Kadencja
  · · V Kadencja
  · · Archiwum - IV Kadencja
  · · · z sesji Rady Miejskiej
  · Rejestr głosowań imiennych
  · · XXI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 czerwca 2020r.
  · · XX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 maja 2020r.
  · · XIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 kwietnia 2020r.
  · · XVIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 marca 2020r.
  · · XVII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 lutego 2020r.
  · · XVI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 stycznia 2020r.
  · · XV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 grudnia 2019r.
  · · XIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 listopada 2019r.
  · · XIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 października 2019r.
  · · XII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 25 wrzesnia 2019r.
  · · XI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 sierpnia 2019r.
  · · IX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 26 czerwca 2019r.
  · · VIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 maja 2019r.
  · · VII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 24 kwietnia 2019r.
  · · VI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 marca 2019r.
  · · V sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 lutego 2019r.
  · · IV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 stycznia 2019r.
  · · III sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 grudnia 2018r.
  · · II sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 listopada 2018r.
  · · I sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 19 listopada 2018r.
  · Interpelacje i zapytania radnych
  · · 2019 rok
  · · 2020 rok
  · Sesje Rady Miejskiej - nagrania
  · Statut Gminy
  · Opłaty i podatki
  · · obowiązujące w 2020 roku
  · · obowiązujące w 2019 roku
  · · obowiązujący w 2018 roku
  · · obowiązujący w 2017 roku
  · · obowiązujący w 2016 roku
  · · obowiązujący w 2015 roku
  · · obowiazujące w 2014 roku
  · · obowiązujące w 2013 roku
  · · obowiązujące w 2012 roku
  · · obowiązujące w 2011 roku
  · · obowiązujące w 2010 roku
  · · obowiązujące w 2009 roku
  · · obowiązujące w 2008 roku
  · · obowiązujące w 2007 roku
  · · obowiązujące w 2006 roku
  · · obowiązujące w 2005 roku
  · · obowiązujące w 2004 roku
  · · obowiązujące w 2003 roku
  · · obowiązujące w 2002 roku
  · · obowiązujące w 2001 roku
  · · Ulgi i zwolnienia
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Rok 2020
  · · Rok 2019
  · · Rok 2018
  · · Rok 2017
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · · Rok 2006
  · · Rok 2005
  · · Rok 2004
  · · Rok 2003
  · · Rok 2002
  · · Rok 2001
  · · Rok 2000
  · · Rok 1999
  · · Rok 1998
  · · Rok 1997
  · · Rok 1996
  · · Rok 1995
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · Zarządzenia Burmistrza
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Zarządzenia Burmistrza jako kierownika jednostki
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · Elektroniczny Dziennik Urzędowy
  · Dziennik Ustaw i Monitor Polski
  · Zgromadzenia i manifestacje
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Budżet 2020
  · · Budżet 2019
  · · Budżet 2018
  · · Budżet 2017
  · · Budżet 2016
  · · Budżet 2015
  · · Budżet 2014
  · · Budżet 2013
  · · Budżet 2012
  · · Budżet 2011
  · · Budżet 2010
  · · Budżet 2009
  · · Budżet 2008
  · · Budżet 2007
  · · Budżet 2006
  · · Budżet 2005
  · · Budżet 2004
  · · Budżet 2003
  · · · Budżet na rok 2003
  · · · Realizacja budżetu
  · · · Zasady finansowania
  · Wieloletnia prognoza finansowa
  · · Obowiązująca 2020 roku
  · · Obowiązujace 2019 roku
  · · Obowiązujace 2018 roku
  · · Obowiązujace 2017 roku
  · · Obowiązująca 2016 roku
  · · Obowiązująca 2015 roku
  · · Obowiązująca 2014 roku
  · · Obowiązująca 2013 roku
  · · Obowiązująca 2012 roku
  · · Obowiązująca 2011 roku
  · Majątek gminy
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · Dług publiczny
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · · 2002
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · Sprawozdania roczne, półroczne
  · · Sprawozdania kwartalne
  · · Bilanse
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi
  · Zbycie nieruchomości
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · Zamówienia do 30 tyś. Euro
  · · Zamówienia do 30 tyś. Euro - Gmina Sępólno Krajeńskie
  · · Zamówienia do 30 tyś. Euro - Jednostki Organizacyjne Gminy Sępólno Krajńskie
  · Zamówienie z wolnej ręki
  · Negocjacje bez ogłoszenia
  · Zamówienia na usługi społeczne
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw i karty usług
  · · Budownictwo i inwestycje
  · · Ewidencja ludności i dowody osobiste
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Podatki
  · · Rolnictwo
  · · Gospodarka komunalna
  · · Działalność gospodarcza
  · · Inne sprawy do załatwienia
  · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · Zezwolenia alkoholowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Druki oświadczeń majątkowych.
  · Radnych
  · · Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Sępólno Krajeńskie VIII kadencji
  · · · Lesinski Franciszek
  · · · Bukolt Jadwiga
  · · · Miczko Anna
  · · · Dolny Antoni
  · · · Grzeca Zdzisław
  · · · Juhnke Artur
  · · · Kąkol Leszek
  · · · Mosiądz – Śmigiel Mariola
  · · · Oelberg Mateusz
  · · · Pająk Lucyna
  · · · Sieg Robert
  · · · Szlezer Barbara
  · · · Szwarc Zdzisław
  · · · Świniarski Tobiasz
  · · · Tomas Janusz
  · · Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sępólno Krajeńskie VII kadencji.
  · · · Jagodziński Kazimierz
  · · · Marian Herder
  · · · Lesinski Franciszek
  · · · Bukolt Remigiusz
  · · · Dankowski Paweł
  · · · Dolny Antoni
  · · · Drogowski Kazimierz
  · · · Dudek Grzegorz
  · · · Grzeca Zdzisław
  · · · Miczko Anna
  · · · Pestka Mirosław
  · · · Tomas Janusz
  · · · Wagner Albert
  · · · Wańke Danuta
  · · · Wargin Kazimierz
  · · Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Sępólno Krajeńskie VI kadencji.
  · · · Rohde Stanisław
  · · · Jagodziński Kazimierz
  · · · Herder Marian
  · · · Drogowski Kazimierz
  · · · Dziarnowski Henryk
  · · · Grochowska Wiesława
  · · · Grzeca Zdzisław
  · · · Miczko Anna
  · · · Nikel Janusz
  · · · Porożyński Roman
  · · · Dolny Antoni
  · · · Dudek Grzegorz
  · · · Wańke Danuta
  · · · Grochowski Robert
  · · · Pukownik Marian
  · Burmistrza
  · Z-cy Burmistrza
  · Sekretarza, Skarbnika, osoby wydające decyzje administracyjne
  · · Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy
  · · Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne
  · · · Bławat Bogumiła
  · · · Dera Jarosław
  · · · Grochowska Maria
  · · · Ksobiak Natasza
  · · · Marzec Ewa
  · · · Pacholczyk Aleksandra
  · · · Sotkiewicz-Tumanik Anna
  · Kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  · · Biblioteka Publiczna
  · · Centrum Kultury i Sztuki
  · · Centrum Sportu i Rekreacji
  · · Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej
  · · Zakład Transportu i Usług
  · · Zakład Gospodarki Komunalnej
  · Dyrektorów gminnych placówek oświatowych
  · · Banaszak Helena
  · · Damaszek Kamila
  · · Daszkiewicz Danuta
  · · Felczak Violetta
  · · Fröhlke Franciszek
  · · Gburczyk Grażyna
  · · Hamerlik-Jaskulska Irena
  · · Kałaczyńska Krystyna
  · · Kolasa Katarzyna
  · · Sienkiewicz Jolanta
  · · Stońska Joanna
  · · Śliwińska Ewa
  · · Tuńska Wanda
  · · West Małgorzata
  · · Zawadzka Tymecka Aleksandra
 Wybory i referenda
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
  · · Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
  · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
  · Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · Wybory samorządowe w 2014 r.
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
  · Wybory parlamentarne 2011 r.
  · Wybory samorządowe 2010
  · Wybory prezydenckie 2010
  · Wybory do parlamentu europejskiego 2009
  · Wybory parlamentarne 2007
  · Wybory samorządowe 2006
 PETYCJE
  · Petycje - podstawa prawna
  · Petycje składane do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
  · · 2019
  · · 2016
  · Petycje składane do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2016
  · Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach.
 Ponowne wykorzystywanie informacji
 Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie
 Ochrona Danych Osobowych